Skip to content

Autorizatii ISCIR

Pentru a asigura calitatea si siguranta in functionare a echipamentelor, Future Line Instal SRL detine POLITA DE RASPUNDERE CIVILA.

Autorizații I.S.C.I.R.

Cerintele minime obligatorii privind instalarea, punerea în functiune, utilizarea, intretinerea, repararea si verificarea tehnica periodica a echipamentelor ce intra sub incidenta I.S.C.I.R. sunt grupate intr-un set de normative denumite Prescriptii Tehnice. 
Fiecare Prescriptie Tehnica se aplica unei grupe de echipamente care constructiv si functional sunt asemanatoare.
Conform Prescriptiilor Tehnice lucrarile de: instalare, montare punere in functiune, utilizare, intretinere, reparare si verificare tehnica periodica trebuie sa fie executate de societati autorizate de I.S.C.I.R. 

In sensul celor mentionate mai sus, avem ca principal obiect de activitate urmatoarele lucrari in vederea autorizarii :
– Intocmirea documentatiei in vederea eliberarii AUTORIZATIILOR de FUNCTIONARE pentru consumatorii de combustibili, conform PT A1, PT C1, PT C2, PT C 4, PT C 6, PT C 7, PT C 9 , PT C 10, PT C 11
– Eliberare AUTORIZATII DE FUNCTIONARE .
– Verificari Tehnice Periodice la echipamentele termice.

Pt a12

A. Conform PT A1:

Domeniul de autorizare: INSTALARE, MONTARE, REPARARE SI INTRETINERE, VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE: A. Aparate consumatoare de combustibil cu P ≤ 400 kw; B. Cazane de apa calda cu P ≤ 400 kw; C. Cazane de abur de joasa presiune cu Q ≤ 0,6 t/h.

Pt c2

C. Conform PT C2:

Domeniul de autorizare: INSTALARE,MONTARE, REPARARE SI INTRETINERE, VERIFICARI TEHNICE IN UTILIZARE: A. Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi cu P max= 4000 kW.

Pt c6. 0001

E. Conform PT C6:

Domeniul de autorizare: MONTARE SI REPARARE la: 1. Conducte metalice pentru abur si apa fierbinte cu p max =25 bar , t max= 250° C.

Pt c9. 0001

G. Conform PT C9:

Domeniu de autorizare: INSTALARE, MONTARE SI REPARARE la: • Cazane de apa calda cu p max =4,5 Gcal/h; • cazane de abur de joasa presiune cu Q max = 4 t/h.

Pt c11. 0001

I. Conform PT C11:

Domeniul de autorizare: MONTARE, PIF, REPARARE SI INTRETINERE la : • Instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrala termice.

Pt c1

B. Conform PT C1:

Domeniul de autorizare: INSTALARE,MONTARE, REPARARE la: 1. Cazane de abur avand p max=16 bar, Qmax = 15 t/h, T max= +350° C; 2. Cazane de apa fierbinte avand p max= 16 bar, D max=10 Gcal/h.

Pt c4 000

D. Conform PT C4:

Domeniul de autorizare: INTRETINERE REGIM CHIMIC LA CAZANE

Pt c7. 0001

F. Conform PT C7:

Domeniul de autorizare: VERIFICARE(la deschidere si inchidere), REPARARE SI REGLARE la: • Dispozitive de siguranta cu p max= 20 bar, DN max= 65 mm.

Pt c10. 0001

H. Conform PT C10:

Domeniul de autorizare: MONTARE SI REPARARE la: • conducte metalice pentru fluide avand p max =200 bar, t min = -40 ° C si t max= +400°C.

Pt c10. 0001

J. R.S.V.T.I.

Domeniul de autorizare: a) Supravegherea şi verificarea echipamentelor/instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Locatia Dvs.

This will close in 0 seconds

021 201 1114